Tre män och en båt

Hur man kastar pengar i sjön…

Elfritt

Posted by kottvar on June 13, 2010

Eftersom jag noterar att ganska många sökningar som lett till denna sida handlar om de båda vågdrivna länspumparna Smart Wavepump och Länsman.

Första utvärdering av Reservdonkens bägge naturdrivna – vågkraft – pumpar kom helt kvickt. Som så ofta är fristående överlappande system att föredra. Länsman och Smart Wavepump kompletterar varandra. Länsman har nackdelen att den är något besvärlig att kalibrera. Den måste har rätt anspänning i sin förtöjning för att fylla någon funktion. Att lägga tampen till Länsman i land är inte speciellt funktionsdugligt hos oss eftersom vattenståndet i Göta Älv varierar mycket kraftig, ofta på bara några timmar. Resultatet blir att Reservdonken antingen har Länsman som förtöjning – med obefintlig pumpning som följd – eller att tampen till Länsman hänger som ett U. Då behövs det stora vågor för att något ska hända. Detta kan delvis avhjälpas genom att istället förtöja vid Posidonken, men man har fortfarande strömmar att ta hänsyn till. Nackdelen med Smart är att den för bäst funktion behöver något fast att förankras i, något som inte nämns i den ordfattiga beskrivningen. Jag har funderingar på att konstruera en arm ut från Reservdonken och se om det ger bättre fart på pumpandet. Men som sagt, tillsammans utgör de ett ganska bra system att hålla regnvattnet borta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: