Tre män och en båt

Hur man kastar pengar i sjön…

Archive for December, 2012

Posted by kottvar on December 15, 2012

Nu faller snön. Jag har skottat fördäck. Nu måste jag fortsätta plugga till tentan i hantering farligt gods.

Posted in Båt | Leave a Comment »